Skip to main content

Bemanningsföretag - Stockholm - Göteborg - Malmö

Bemanning - så funkar det

Våra konsulter är frilansare och anställda som arbetar med kommunikation och reklam. Kunder är marknadsavdelningar och reklambyråer. Arbete på plats hos kunden eller på distans. Arvode debiteras per timme. Minsta bokning 80 timmar. God framförhållning för bästa matchning. Välkommen med din förfrågan.

Förfrågan
Kunden lämnar uppdragsbeskrivning och kravspec:
- Startdatum och ungefärlig uppdragslängd
- Uppdragsbeskrivning (print, digitalt, event..)
- Kompetenskrav 
- Programvarukunskaper som krävs
- Finns dator att tillgå?
- Mac eller PC?

Urval
- Lämpliga konsulter letas fram
- CV mejlas till kunden
- Kunden intervjuar dem som passar bäst och bestämmer vem man vill hyra in

Bemanning
- Uppdragsbekräftelse skickas till kund + konsult
- Konsulten tidrapporterar i vårt system
- Tidrapporten följer med till fakturan
- Faktura kommer en gång per månad

Hyr först – anställ sen 
Det går bra att hyra en medarbetare under längre tid, för att sedan anställa. Den här modellen har vi mycket goda erfarenheter av.
 

Välkommen med din förfrågan!