Skip to main content

FAQ för kund

Frågor från kunder

Vi behöver hyra en konsult.  Vad behöver ni för info?
Vi behöver en kort kravspec för tjänsten: arbetsuppgifter, print eller digitalt, junior eller senior, önskvärda programvarukunskaper, Mac eller PC, uppdragets startdatum och ungefärlig omfattning samt planerat slutdatum. 

Vad innebär Hyr först – anställ sen?
Konsulten är uthyrd till er på heltid under ett år. Om ni trivs med varandra, kan ni ta över och anställa konsulten direkt utan ytterligare kostnad. Förutsättningen är att vi kommit överens om övertag innan uppdraget är slut, och att övertag sker i direkt anslutning till uthyrningens sista dag, samt att konsulten är intresserad av anställning.

Kan man hyra någon en timme?
Nej det kan man inte. Minsta bokning/debitering är 40 timmar. Vi kan inte administrera kortare uppdrag än så.

Vi har bokat en konsult på heltid, men skickade hem honom efter lunch p.g.a. arbetsbrist. 
Vi debiterar minst 6 timmar per dag vid bokad heltid, vilket också står i ramavtalet. Detta för att ni skall veta att ni har tillgång till konsulten hela dagen, och konsulten har ofta stuvat om i sitt schema och tackat nej till andra uppdrag.

Kan man boka någon på deltid?
Javisst, det går bra. Många gånger är det en flexibel och bra lösning för båda parter att boka t.ex. 3-4 dagar per vecka under en period, om ni hyr in en frilansare eller student (våra anställda önskar däremot arbeta heltid).

Är det samma pris på korta och långa bokningar?
Nej det är det inte. Ett långt uppdrag ger en grundtrygghet för den anställde, därför kan vi då ha ett något lägre pris, medan ett kort akut uppdrag alltid blir dyrare. För att räknas som "långt uppdrag" krävs en bokning om minst 2 månader heltid.