Skip to main content

FAQ för kund

Frågor från kunder

Vad behöver vi för info?
Vi behöver en kort kravspec för tjänsten: arbetsuppgifter, krav på programvarukunskaper, Mac eller PC, uppdragets start- och slutdatum eller ungefärlig omfattning.

Kan man hyra någon en timme?
Nej det kan man inte. Minsta bokning är 30 timmar. Vi kan inte administrera kortare uppdrag än så.

Kan vi skicka hem konsulten pga. arbetsbrist?
Vi debiterar minst 6 timmar per dag vid bokad heltid, även om konsulten skickas hem pga arbetsbrist. Detta för att ni skall veta att ni har tillgång till konsulten hela dagen, men även för konsultens trygghet och planering (som oftast tackat nej till andra uppdrag).

Kan man boka någon på deltid?
Javisst, det går bra. Många gånger är det en flexibel och bra lösning för båda parter att boka t.ex. 2-4 dagar per vecka. Flera av våra frilansare mixar uthyrningen med egna uppdrag.

Är det samma pris på korta och långa bokningar?
Arvodet är beroende av uppdragets längd och omfattning. Ett långt uppdrag ger en grundtrygghet för konsulten, därför kan vi då ha ett något lägre pris, medan ett kort akut uppdrag alltid blir lite dyrare. För att räknas som "långt uppdrag" krävs en bokning om minst 80 tim per månad.